Klimapolitik

Klimapolitik


En hverdag i balance


I de her dage er det ikke kun lokalvalget der fylder i medierne – også COP26 (FN’s Climate Change Conference ) trækker overskrifter – og det med rette.   

 

Der hersker nemlig ingen tvivl om den globale opvarmning og dermed klimaudfordringen er en af tidens største udfordringer (hvis ikke den største). Den gode nyhed er at det kan vi nå at afbøde de værste konsekvenser af den globale opvarmning endnu, men det kræver handling.

 

Så når vi taler klimapolitik så betyder det at vi skal nå helt derhen hvor vores klimaaftryk er så godt som lig nul, først der kan vi tale om balance. Det er en grundlæggende sund politik at vi ikke tager mere end naturen kan nå at reetablere.

 

Som kommune skal vi naturligvis vælge de løsninger der rent klimamæssigt giver balance, fordre og skabe vækstmuligheder for de virksomheder der arbejder på at skabe teknologier der er med til at løse klimaudfordringen. Som politiker skal man derfor være klar til at træffe de beslutninger der viser vejen – også hvis man af og til møder modstand.

 

Rent praktisk betyder det at jeg vil arbejde for;

 

  • At alt strøm i kommunen bliver grøn strøm
  • At kommunen kun anskaffer biler der drives af vedvarende energi
  • At kommunen energioptimerer alle eksisterende bygninger
  • At fremtidige byggeprojekter bliver CO2 neutrale
  • At vi skaber optimale rammer for de virksomheder der arbejder med miljø og klimateknologi
  • At vores skove og grønne områder beskyttes, bevares og reetableres

 

Vindmøller og solceller er den primære kilde til vedvarende energi i Danmark, men også emner der har potentiale til at skabe stor lokal debat, også her i kommunen. Generelt syntes alle om ideen, lige på nær når de bliver placeret i baghaven. Som kommune skal vi være klar til at tænke dette ind i de fremtidige lokalplaner. Om det betyder placering af solceller i industriområder eller langs motorvejene vil i høj grad være afhængigt af hvad eksperter på området kan rådgive kommunen om.

 

Vi vil alle den grønne omstilling, men vi er nået til et punkt hvor alle skal til at acceptere at den kommer til at betyde forandringer, ikke kun for de andre, men også for en selv.